Hvor har vi vært, og hva har vi gjort i 1998?

Aktiviteten har vært meget stor også i 1998, med bygging og klargjøring av flere moduler. Særlig på slutten av året har det skjedd mye med modulene.
Årets store oppgave var modellutstillingen i Fjellhamarhallen, 21-22. mars.