Torsdag 10. mai 2001

Det hadde møtt opp 7-8 personer som flyttet ankommet trematerialer opp på loftet. Dette arbeidet gikk VELDIG fort, så det var en sliten gjeng som avsluttet relativt tidlig.