Bilder fra en kjørekveld 26. juni 2003

Foto, copyright: Svein-Martin Holt

smh11507

smh11508

smh11509

smh11510

smh11511

smh11513

smh11515

smh11516

smh11517

smh11519

smh11521

smh11522

smh11524

smh11526Kjørekveld i Drammen MJ-klubb med norsk og amerikansk materiell — — 26.06.2003