Torsdag 26. juni 2003

11 medlemmer + 2 gjester møtte opp til kveldens kjørekveld. Det var varmt på loftet og god stemning. Mange tog ble kjørt.