Torsdag 19. januar 2006

9 medlemmer møtte denne gangen, for å fortsette i samme gode arbeidstakt som forrige torsdag. Gjesten fra forrige uke er nå blitt nytt medlem i klubben, og var i sving med loddebolt under anlegget store deler av kvelden. De siste gikk hjem etter midnatt.