Torsdag 23. mars 2006

6 medlemmer, arbeidsoppgaver som foregående uke. Denne kvelden ble det blant annet arbeidet i området rundt Gystad stasjon. Her ble det ballastert og plattformen ble lagt på plass (støpte gipsformer). To personer holdt diverse arbeider igang også etter midnatt.

Gystad stasjon