Torsdag 2. august 2007

8 medlemmer og en gjest denne kvelden. Vi fikk jobbet litt med landskap, prøvekjørt noen tog, bygget videre på sportraséen på GHB og også fått ryddet opp i rotet på arbeidsbenken i verkstedet. De siste dro hjem et kvarter over midnatt. En sårt tiltrengt opprydding er gjort…En ny steinrøys er på plass

En sårt tiltrengt opprydding er gjort...
En ny steinrøys er på plass