9. september 2010

9 medlemmer og en gjest var kveldens fasit. Det ble blant annet gjort fjellarbeider både i sosialrommet og ved Solberg, jobbet med en bygning på Mjøndalen og sådd statisk gress. Det ble gjort store fremskritt på stillverkskassen ved godsområdet, koblet ledninger og plantet lyktestolper ved Gystad. Lys ble det også i lampene ved Høvleriet og godshuset på Rognmo. Det ble også ryddet ved vendesløyfen inne på verkstedet.

Nye gatelys på veien til Gystad

Stillverkskasse ved godsområdet