26. april 2012

Kjørekveld, med 13 medlemmer og 3 gjester innom. Det var uvanlig mye tysk materiell på sporene (noen hadde snakket sammen), men også stort innslag av norske tog og litt amerikansk. Togfremføringen gikk stort sett greit, sett bort fra en skikkelig «cornfield meet» på dobbeltsporet under Mjøndalen.
Trafikken stilnet av etter klokken 23.

Norske tog på Solberg

Tyske tog på Solberg

92 og 93-sett på Rognmo stasjon

En riktig morsom maskin

Fra godsområdet