5. desember 2013

10 medlemmer møtte til byggekveld denne vindfulle kvelden. Vi fikk koblet til julegrana på Solberg, bygget videre på oppstillingsområdet, jobbet med fjernstyringen, landskap i sosialrommet samt litt snekkerarbeide. Det ble og gjort landskapsarbeide på toppen ved Solberg, i form av blant annet «kuplanting». Noen tog ble også prøvekjørt.

Julegrana ved Solberg er tent

En rekke kuer har dukket opp…

Festing av spor

To nye signaler er montert