24. juli 2014

Tre medlemmer møtte opp til denne varme torsdagen. Ingen hadde egentlig lyst til å gjøre noe, men en ny togstamme ble prøvekjørt. Pølsene ble fortært og vi forlot lokalet i god tid før midnatt.

Togtype 407 under uttesting i fart på anlegget