18. september 2014

9 medlemmer og 3 gjester var innom. Vi fikk lagt litt mer ballast på Sigdal, jobbet videre med byplanlegging på Solberg, koblet ledninger på oppstillingsområdet, jobbet med fjernstyringen samt prøvekjørt en del tog.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Ledningskobling på oppstillingsområdet

Nymalt Volvo N88

Ballastlegging på Sigdal