21. juli 2016

En varm sommerkveld i fellesferien, men 9 medlemmer fant allikevel veien til klubben. En rekke tog ble prøvekjørt, men det ble også montert flere trær og smådetaljer, samt sparklet videre på plattformen ved Mjøndalen. Ved Sigdal ble det jobbet med bakgrunnen samt malt sviller og skinner.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Skinne- og svillemaling ved Sigdal

Et langt passasjertog på vei mot Mjøndalen

En ny Volvo Duett brannbil, selvfølgelig med sjåfør og skilt

Nye trær ovenfor tunnelåpningen

BM 64