3. november 2016

Byggekveld, med 12 medlemmer og en gjest innom. Kvelden startet med messingbyggekurs, med noe redusert oppmøte. Det ble jobbet med kabling under Sigdal samt litt detaljerings- og reparasjonsarbeide rundt på anlegget. Klubben hadde også kjøpt inn en mikrobølgeovn, som ble installert inni et skap. Noen tog ble også prøvekjørt utover kvelden.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Kablingsarbeid under Sigdal

Isetting av vindusrammer i en Eo 119