20. juli 2017

10 medlemmer møtte denne varme sommerkvelden. Ikke så mye arbeid ble gjort, men vi fikk plassert ut bygningene til Myra Gartneri samt koblet til lysene i bygningene. Det ble også plantet ugresstuster ved spor 5 på Sigdal. Som vanlig ble det prøvekjørt flere tog i løpet av kvelden, og det ble støvsuget litt foran neste ukes kjørekveld. Lokalet ble forlatt rundt midnatt.

Ugresstuster bak bygningen ved spor 5 på Sigdal

Bygningene til Myra Gartneri ble satt på plass og tilkoblet spenning