14. juli 2018

Tre stykker av oss ønsket å ha en ekstra kjøredag og møtte i klubben for å prate, spise og kjøre tog. Det var mange og lange tog som gikk så en måtte passe på enkelte ganger. Både passasjer, gods og kipptog gikk over hele banen.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Hurtigtog gjennom Solberg

Kõf pause

Lok på vent

Siste persontogstopp på Kroken

Damplok klargjøres

El11 til pause

Elgsteken er klar

GHB 2 på veg til høvleriet

Godstog klar fra Solberg Skifte