3. mars 2022

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. Det ble jobbet med fjernstyringen og detaljering, og det ble også planlagt gjenoppbyggingen av Høvleriområdet. Ved demningen ble det gjort forsøk på å tette elveleiet før «vann» blir lagt på. Langs sporet mellom Mjøndalen og Kobbarvik kom det opp rundt 45 cm med mur samt en fjellskrent i gips.
Referenten dro hjem rundt kl. 23, mens nattskiftet fortsatte.
Neste torsdag avholder klubben sitt årsmøte.

Høvleriområdet

Vekstedet ved Solberg skifte tar vare på det meste

Fjellskrent og støttemur

Elveleiet nedenfor demningen