Hva gjør vi?

Klikk her for referater fra byggingen og utflukter i klubben >

Hva skjer i klubben, referat fra bygging av nytt anlegg

Byggingen av fastanlegget til DMJK ble startet opp i 2002, etter at vi hadde fått på plass det meste av nye vegger og tak i lokalet.Det er en mengde med arbeid som ligger bak byggingen av et klubbanlegg, og for en del av medlemmene er selve byggingen vel så interessant som kjøring på anlegget.

Mange har bygget modelljernbane i en årrekke og dermed opparbeidet seg god kunnskap, dette drar klubben nytte av når anlegget bygges. Noen er
spesielt dyktige på snekkerarbeide, andre på elektriske koblinger eller landskapsarbeide. Anlegget vårt er av en slik størrelse at det til enhver
tid jobbes med forskjellige ting på forskjellige deler av banen.

For å sitere et forslitt politikeruttrykk; vi har stadig behov for flere «hender» i arbeid for å bringe anlegget fremover. Er du medlem og har lyst til å
hjelpe, møt opp på byggekveldene våre.
Fotos: Dagfinn Rognstad