DMJKs tidligere modulanlegg

DMJK’s modulanlegg (vårt forrige anlegg, revet 1. september 2005…)

Arbeidet med DMJK’s modulanlegg ble startet den gangen vi holdt til i lokalene på Galterud Ungdomsskole. Vi holder nå til ved Solberg Spinneri, hvor vi bygger et fast anlegg. Det eksisterende modulanlegget var i drift en stund mens vi bygde på det nye anlegget, men fler og fler biter ble erstattet av fastanlegget.
Tegningen nedenfor gjaldt når vi «bodde» på Galterud Ungdomsskole:


Anlegget var bygget opp som et modulanlegg hvor MJF’s modulstandard var grunnlaget, dvs. H0-skala, 2 gjennomgående hovedspor og 1 fjellspor i H0. Da MJF’s standard var begrenset når det gjelder de elektriske koblinger, ble standarden utvidet med en egen standard for det elektriske. Modulanlegget ble bygget med Märklin K-skinner, slik at det tidligere kunne kjøres med både likestrøm og vekselstrøm på anlegget. Senere ble det bygget om, til kun for 2-skinne DCC.

Modulanlegget var ikke planlagt med noe gjennomgående tema. Vi valgte å gjøre det slik for ikke å belaste medlemmene for mye. Flesteparten var uten noen særlig erfaring, og å kreve at de skulle følge et tema ville bare skapt frustrasjon.

Hovedsporet hadde form som et «hundeben», noe som ga en lang kontinuerlig kjørestrekning.

Fjellsporet var tenkt som en punkt til punkt bane mellom to endestasjoner. For å gjøre det mulig å kjøre kontinuerlig ble det bygget et rampespor mellom fjellspor og hovedspor på hver av vendemodulene hvor også endestasjonene lå.

Skisse av modulanlegget med ialt 11 forskjellige moduler.
Dette oppsettet ble brukt i lokalet vi hadde på Galterud.

De siste modulene ble revet 1. september 2005.


20.07.2008 12:08