DMJK hjemsøkt av ulykker

For å bedre moralen så er vi svært nøye med å prøve å få hengt ut alle ansvarlige personer etter uhell og ulykker. Ingen hendelse er for liten og ingen er for stor til å få bred dekning på internett, med en mulig preventiv virkning som resultat.
Alternativet til offentliggjørelse er selvfølgelig betaling av bøter og intern gapestokk. Tradisjonelt er vel offentlig gapestokk mest virkningsfullt.
Her er messens største og alvorligste uhell foreviget: Amerikansk råhet mot tysk teknikk.
Vekselen i nedkjøringen fra fjellsporet var feilaktig lagt mot indre spor, slik at en ulykke ikke var til å unngå.
Vi håper at dette skal unngås i framtiden.
Hvem er så den skyldige? Sjekk hånden øverst til venstre! Er det et forsøk på å legge vekselen korrekt?
Det er uansett for sent nå!
Ellers så har det kommet inn en email til uhellskommisjonen som bestrider de oppfattede forhold: Lokfører E94 email Vedkommende er jo part i saken og bør få komme til orde.


«Mobbingen» fortsetter ved at en tidligere formann(y) får på pukkelen for uforstandig iskruing av skrue som ødelegger et powersupply. Er det virkelig noe å lage slikt oppstyr for?

Følgende melding er kommet inn i sakens anledning:

«Man haver saa ubegrensed tacknæmlighed overfor den udsændte ærede photograf der haver documentered den uhældige aksjon der personen benævnt y haver foraarsaget paa det tilgiengelige anlæg i de os tilstillide facilitæter vor voris udøvelse af den ædle kundst udi modelgioren bland de toskinnedrævede skindegaaende kioretoier hvori ære opptaget noget der bliver kaldet elektroniscke kretse der bevirker at den lysstrøm der bliver os tilstilled af det locale electrisitetsværk bliver satt i en saadan form at den kan udnyttes i de av os benyttede væksler.»

Se pilen på nedenstående bilde:

Den skyldige i ferd med å fjerne skruen: