MJ-messe på Breien gård, 4-5. mars 2000

Vi deltok på MJ-messe på Breien gård ved Hønefoss, 4 og 5. mars. Deler av modulanlegget vårt var satt opp i en U-form.