Lokfører E94

Unterhachingen, 12, martz XXXX

Man haver bemærket at nogle personasjer i den Ærværdige Afdeling af DMJK Uhællskommision haver undersøget et Uhæld mellem et Skinnegaaende kiøretøi fra Amerikas Forenete Stater og Fra Den Tyske Samling af Stater der skulde have Indtruffet under kiøring på Udstillingen ved Breien Gaardsbrug. Det ligger i Opplægget at Undertegnede skulde være Ansvarlig for denne Aktion, noget den Undertegnede bestrider paa det stærkeste, da man haver fosøket at faa lagt den angeldende Væksel tilbake i korrekt stilling, noget de forankiørende Stillværsksbetjenter Aabenbarligen icke haver giort da Deres Aktion vare afsluttet. Denne usansynlige paastand at fordi en Haand ere fremkommet paa vedstaaende Photografi, skulde dette medføre at denne Haand ogsaa skulde være Ansvarlig for dende handling, maa skyldes feil i erindringene til angældende Korrespondenter der haver kommet til dette sted Læææænge efter at angældende Uheld vare skiet.

Dog maa man paapeke den Uovertrufne Qualitet til det Tyske materiell naar man sammenligner med de Skader der ere oppstaaet med det Amerikanske materiell. Flere Vogner ere afsporet, ja saagar haver veltet, medens det Tyske materiell haver overstaaet denne opplevelsen uden saadanne skader. Man maa ogsaa paapeke at det Amerikanske Lokomotiv vare Afsporet, noget man icke skulde tro naar man tencker paa den store vekt der ere lagt inn i disse Machine.

Saa man beder de kommende Uheldskommisjone at bedre undersøge hva man Undersøger før man Griber til Gabestocke, Offentlige og Private, for at beskytte seg selv.

Med vennligen Hilselse

Bodvar Haugland
Lokomtivchauffeur E94.

E.S Hold fram med de opplegg der herved ere startede. Man ser fram til
flere saadanne opplevelser.