Lørdag 21. oktober 2006

2 medlemmer hadde en drøy 5-timers økt for å gjøre anlegget klart til kjørekveld 26. oktober. Det ble ryddet og støvsuget, og sporene ble renset. Det ble oppdaget (og rettet) koblingsfeil på syv veksler. I tillegg ble anlegget prøvekjørt, med godt resultat.