Gystad Høvleri Bane (GHB)

Denne private bruksbanen går fra Gystad stasjon, opp til Sagbruket. Før krigen holdt sagbruket til nede ved jernbanen, men i Aprildagene 1940 ble sagbruket bombet. Tyskerne beslagla området og gav dem et nytt område 1,3 km unna stasjonen som kompensasjon. I tillegg fikk banen overført et lokomotiv fra Tyskland, BR 80 og noen flatvogner, som et plaster på såret. Etter krigen ble loket og vognene overtatt av Sagbruket. Vognene, 4 boggie plattformvogner og 8 toakslede tømmervogner ble malt svarte. I 1953 fikk alle vognene trykkluftbremser, og ble satt inn i turnus mellom Rognmo og Gystad. På Rognmo hentet vognene tømmer, og transporterte denne til sagbruket. NSB sto for vogner med bearbeidet tømmer, men GHB leverte vognene på Gystad. I 1959 gikk banen til innkjøp av to nye lokomotiver. En liten engelsk skiftetraktor, og en V36 fra Tyskland.

Den lille traktoren egnet seg ikke til driften, og ble kun brukt til småskifting. BR 80 fikk HR, og modernisert kjele med oljefyring.

Mot midten av 60-tallet gikk salget av tømmervarer nedover, men i dag har salget tatt seg opp og framtiden ser lys ut.