6. juli 2017

9 medlemmer møtte til byggekveld. Det ble jobbet på smalsporstasjonen, plassert ut en del kjøretøy rundt om på anlegget og laget litt landskap rundt plattformundergangen ved Sigdal. Vi gjorde også en del planleggingsarbeide, og som vanlig ble noen tog prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte noe etter midnatt.

Sporlegging på smalsporstasjonen

«Haukeliruta»-bilen ble utplassert

Plattformundergangen ved Sigdal