12. januar 2023

Byggekveld, med hele 15 medlemmer til stede. Det ble foretatt rens og støvsuging av sporene i det skjulte oppstillingsområdet, og det ble påbegynt en plattform for stoppested for havnearbeiderne. Lyset kom endelig tilbake hos bedriften Norsk Trekkspillretur, der det har vært langvarig strømstans og produksjonsstopp. Det ble også feilsøkt på et par veksler ved Vallekilen hpl. Arbeidet med innlegging av det nye hjemmelagede krysset mellom normalspor og smalspor fortsatte med tilpassinger, oppretting av omkringliggende koblingsfeil og testkjøring. Konklusjonen mot slutten av kvelden blir å skrote det nye krysset og heller kjøpe et kjøpe og tilpasse et ferdig kryss fra Tillig. Dette vil medføre noe tilpasninger av hovedsporet og større justeringer av smalporet.

Stillstand og opphopning av belgspill hos trekkspillreturen

Testkjøring av det nye krysset

Starten på en holdeplass ved havna