25. januar 2018

Årets første kjørekveld, med hele 24 medlemmer (inkl. 3 nyinnmeldte juniormedlemmer) og flere gjester til stede. Trafikken var tett, så tett at ved ett tidspunkt var alle stasjoner blokkert. Etter pølseserveringen var togtrafikken på et lavere nivå, og noe etter klokken 23 var de fleste tog pakket ned igjen.

To japanske lok, eieren i bakgrunnen

En godt rusten damplokhytte på en sliten flatvogn

En type 26 klar for slagging

El18 og B7

Tysk godstogdamplok

Agenda-tog

Passasjertog med El11 på Mjøndalen

Rc med tømmervogner på Solberg

Skifting på Høvleriet

Tysk passasjertog

Britisk motorvognsett

Langt tømmertog på Rognmo

Britisk passasjertog

Sveitsisk damplok på Rognmo