Torsdag 16. november 2006

6 medlemmer og 3 gjester. De siste sporene ble lagt på Solberg stasjon, og 4 vekselmotorer ble også montert. Andre jobbet med ledninger flere steder på (og under) anlegget. Dette var også kvelden for ivrig debattering om sportrasévalg for smalsporbanen. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid til rundt 0230-tiden. Sporleggingen på Solberg stasjon er ferdigFormannen opptatt med kabling under anlegget.