6. mars 2019

Da var det Seniorkjøring en onsdag formiddag. 7 medlemmer og en gjest stilte til nogle timers kjøring, kaffe og kaker. Det gikk stort sett i norsk materiell med noen innslag av utenlandske tog og noget nytt materiell for NSB. Trafikken gikk rolig uten noen komplikasjoner. Rundt klokken 14 forlot vi lokalet.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

BM64 på Kroken

Di3 er klar til innsats

Dovregubben klar til avgang

El16 rett fra vask

Et annet bilde av BM64

Lillehammer lok med ny vogn til NSB

Motorvognoppstilling på Solberg

Padda klar til avgang

Padda på Gystad