5. februar 2020

I dag møtte hele 8 seniorer inklusive støttepersoner opp til den tradisjonelle kjøringen etter klubbens kjørekveld. Det gikk i veldig mye tysk materiell ispedd et italiensk samt noen norske tog. Kaffe ble inntatt, samt at vi hadde vår tradisjonelle kake ved lunsjtider. Det ble også tid til å utveksle informasjoner angående nye og brukte lok og vogner, samt at enkelte tog ble satt inn på reparasjonssporet for ettersyn. Etter fire timers kjøring, prating og spising forlot vi lokalet.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Type 21 med tog

Type 20 klar til kjøring

Cmdo9 som vil være det