10. november 2016

13 medlemmer og hele 5 gjester var innom. Det ble kjørt messingbyggekurs tidlig på kvelden, og noen tog ble prøvekjørt og justert. Vi fikk montert og malt den siste gjenstående skinnebiten på Sigdal, og også malt undersiden av plattformdekkene. Ved Solberg Skifte ble et styringskort for stillverksklokkene testet ut, og vi fikk også detaljert litt på anlegget. I sosialrommet ble det kjørt film fra smalspordrift i Wales.
Det var ingen nattskift denne gang.

Tøff-Tøff MEDIA var på besøk og gjorde opptak

Uttesting av styringskort for klokker

Siste skinnebit på Sigdal ble montert og malt

Nye materialer fra Høvleriet