17. februar 2011

Det ble avholdt årsmøte denne kvelden, og ikke mindre enn 17 av våre medlemmer var innom. Dette tallet inkluderer kveldens nyinnmeldte juniormedlem.
Vi fikk gjort svært lite bygging på anlegget, men en del lokomotiver ble prøvekjørt og justert. Vi hadde også hyggelig besøk av en gjest. På fjellet ved Solberg kom det på plass en lang støttemur, og det ble plantet busker og kratt på nedsiden av denne. Mot slutten av kvelden ble det ryddet endel, siden det er kjørekveld neste uke. Ingen nattskift denne gang, rundt midnatt ble lyset slukket.

En støttemur med busker og kratt nederst