17. september 2020

Byggekveld, med 9 medlemmer til stede. De nye sporene på Rognmo ble ferdig lagt, og sviller og skinner ble malt. Det ble jobbet videre med landskap mellom Mjøndalen og Kobbarvik, koblet vekselmotorer under skifteområdet på Sigdal samt jobbet med fjernstyringen. Det ble ryddet litt foran neste ukes kjørekveld og som vanlig ble det også prøvekjørt noen tog.
Det var ingen nattskift denne gangen, de to siste dro hjem i god tid før midnatt.

«Nytt» kjøretøy på anlegget

DMJK har fått seg Vipps-konto

Sporene på Rognmo er ferdig lagt og allerede rustet

Landskapsarbeidene fortsetter

Et nytt bekkefar sett fra oven