Torsdag 16. oktober 2003

Hele 9 medlemmer tilstede, mye arbeid ble gjort denne kvelden. Sporet mellom Rognmo stasjon og modulanlegget ble ferdig lagt, og et par gamle veksler (ikke lenger i bruk) i vendemodulen ble fjernet og erstattet med skinner. 4 veksler i stasjonsområdet fikk brytere. På Rognmo foregikk det endel arbeide med kabellegging for å få strøm til alle sporene. Nattskiftet gav seg et stykke etter midnatt.