4. august 2011

Temperaturen og fuktigheten var høy, men likevel var det 10 medlemmer innom klubben denne kvelden. Pga dette ble det ikke gjort så veldig mye på anlegget, men som bildene viser var det noen som gjorde noe. De andre nøt samtalen i sosialrommet eller foretok diverse testturer på anlegget med materiell. Bl.a. var et signaturtog på prøvetur opp til Rognmo noe som gikk helt utmerket. (Hvordan den fikk strøm ville ikke verket si noe om). Av arbeid som ble gjort kan nevnes maling av det nye fjellområdet ved Solberg og prøveinstallasjon av en del til sporstrekningen ned til oppstillingsområdet. I tillegg ble det denne gangen IKKE servert vrengte pølser! Noen hadde også tatt med seg en eske med sjokoladeispinner som smakte fortreffelig.
De siste forlot lokalet før midnatt.

Maling av fjellskråning

Signaturtog på Gystad

Sporunderlag til oppstillingsområdet

Signaturtog på Rognmo stasjon