25. april 2013

Kjørekveld, med hele 20 medlemmer og en rekke gjester. Det var tidvis så mange tog på sporet at alle de større stasjonene var fulle og ingen tog kunne bli sendt. Som vanlig var det hovedvekt på norsk materiell, men svensk, amerikansk og tysk materiell var også å se. Trafikken stilnet av mot midnatt.

Lokaltog på Solberg stasjon

Venter på innsats i hvert sitt buttspor

El11 og El13

Godstog på Mjøndalen stasjon

Solberg stasjon

Rognmo stasjon

Ved svingskiven

Venter på å bli satt inn i tjeneste

Alle gjennomgående spor opptatt

Venter på innkjør