18. oktober 2012

13 medlemmer møtte til byggekveld, hvor det som vanlig også ble prøvekjørt noen tog. Det ble blant annet arbeidet på fjernstyringen, sporlegging ned til oppstillingsområdet, broprosjektet, snekkerarbeide på databenken, montering av smalsporsdreieskive med tilførselsspor, begynnende sammenstilling av et verkstedsbygg og sparkling av plattform på Mjøndalen.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Sparkling av plattform på Mjøndalen

Montering av hjul på databenk

Det mangler sporforbindelse mellom Mjøndalen og Sigdal

Smalsporsskive og tilførselsspor ble montert