5. mars 2015

Bra fremmøte, med hele 15 medlemmer tilstede.  Vi jobbet med en liten holdeplass i sosialrommet, kobling av skjermer ved Sigdal, detaljering i Solberg by, litt detaljering ved Vallekilen, kobling av ledninger til smalspordelen samt arbeid med fjernstyringen. Flere lokomotiver ble også programmert og prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Fire relieffbygårder og en trerekke ble satt opp

Nattskiftet koblet skjermene ved Sigdal