14. juni 2012

Byggekveld, med 7 medlemmer tilstede. Tidligere arbeidsoppgaver ble fortsatt, som bl.a. bygging av spor til broprosjektet, arbeid med fjernstyringen og sparkling av lokstallsgulv. På smalspordelen av Solberg ble de 8 siste vekselmotorene montert. I sosialrommet fikk fryseboksen en høyst nødvendig avriming.
Det var ingen nattskift denne gang.

Sparkling av lokstallsgulv

En titt oppunder "skjørtet", vekselmotormontasje