24. september 2015

Kjørekveld, med 14 medlemmer og en gjest innom. Det bugnet av amerikansk materiell på sporene denne gang, sammen med norsk/svensk/britisk/tysk materiell. Kvelden ble dessverre preget av mye kommunikasjonsfeil på Multimouse-håndkontrollene, ellers gikk trafikkavviklingen greit. Noe etter klokken 23 var de fleste tog pakket ned i esker igjen.

Tysk godstog med BR24

Amerikansk skiftelok på vei ut av godstomta

Godstog med El13

Britisk godstog

Amerikansk skiftelok

Grustog på Rognmo

Lastet med plank fra Høvleriet

En «road switcher» på Rognmo

Kipp med Skd224

GP38-2/GP35 foran en lang rekke vogner

Type 31 på tur