8. september 2022

Byggekveld, med 15 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre med feilsøking på digitalanlegget, forberedt landskap samt malt skinner og sviller ved Høvleriet. Det ble også jobbet med stillverk for havneområdet. Noen tog ble også prøvekjørt.

Stillverkskasse for havneområdet

Forberedelser til landskap

Skjøtebiten bort til Høvleriet ble malt