29. juni 2017

En varm kveld med vel 14 medlemmer tilstede. Det ble kjørt hardt med trelast slik at Gystad Høvleri måtte sette inn ekstra mannskaper. Dessverre fikk ikke fotografen tatt gode nok bilder av disse men det ryktes at togspotteren kan ha fått tatt noe film.
Trafikken gikk rolig hele kvelden uten problemer. Togene gikk der de skulle selv om Gystad enkelte ganger opplevde veldig stor trafikk. Vi fikk også besøk av et damplok fra ‘Over There’ medbringende et par meeeget fargerike vogner.
Vi avsluttet før midnatt.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

En av mange trelaster

Ekstra farger i tog

Besøk fra «Over there»

Tog i varmedisen til Solberg

Lite tysk tog

Gjøviktoget passeres