Torsdag 7. februar 2008

Godt fremmøte også denne gang, med 11 medlemmer (nok én nyinnmeldt) og flere gjester tilstede. Vi fikk gjort en god del arbeid: Bygging av sportrasé under en veksel, maling av flere meter skinner og sviller, landskapsarbeide og sist, men ikke minst, den planlagte senkingen av sportraséen ble igangsatt. Da referenten dro hjem ved midnatt var det fortsatt to mann i fullt arbeide, de dro hjem først ved ett-tiden.