7. april 2016

Hele 16 medlemmer møtte til byggekveld, hvor vi jobbet med smalsporstasjonen, med fjernstyringen, snekring i kjøkkenkroken samt at vi plantet ut flere hundre ugresstuster på anlegget. Det ble også gjort noen tester med nattbelysning og selvfølgelig ble noen tog prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Fra kjøkkenkroken

Smalsporstasjonen

Ugress i sporet på Rognmo

Test av nattbelysning