13. juni 2019

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. To mann jobbet med landskap langs smalsporbanen mens en annen koblet ledninger opp mot et kommende stillverk ved Fossli. Det ble også detaljert videre på seksjonen bak Mjøndalen og det ble jobbet med fjernstyringen. Det ble også laget flere telegrafstolper.

Kabling til stillverket ved Fossli

Nylagde telegrafstolper

Landskapsbygging langs smalsporbanen

Detaljering av seksjon ved Mjøndalen