2. april 2009

8 medlemmer møtte. Vi avholdt medlemsmøte den første timen, deretter ble det bygging. Det var hele tre personer i sporleggingsavdelingen denne kvelden, og de jobbet på tre forskjellige steder. På GHB ble en skinnelengde Jomo-spor festet, på hovedsporet ble flere meter fleksispor gjort klart til å festes, og ved nødutgangen måtte det utføres omfattende sporreparasjoner etter et uhell. Der ble 20-25 cm spor lagt helt på nytt. Under godsområdet fortsatte koblingen av ledninger. Fjellskråningen som ble laget sist uke ble også malt. Sistemann dro hjem noe etter midnatt.

Klargjøring for feste av nytt spor

En ny bit med spor måtte skjøtes inn

Maling av fjellskrent nedenfor Solberg Skifte

Den første GHB-veksel nymalt, første skinnelengde Jomo festet