2. juni 2022

Byggekveld, med 10 medlemmer. Vi hadde to besøkende innom denne kvelden og en av dem meldte seg inn i klubben. Det ble koblet ledninger til vekselmotorer under havnen, lagt statisk gress og gresstuster på Høvlerimodulen og montert stoppbukk i enden av smalsporet ved Fossli. En rekke tog ble også prøvekjørt.

En hjelpende hånd ved tvinning av ledninger

Det gror gress ved enden av sporene ved Høvleriet

Kobling av vekselmotorer under havnen

Stoppbukk ved Fossli

Avsporing på broen ved demningen

Prøvekjøring av en italiensk E.626