2. september 2021

Byggekveld, med 8 medlemmer til stede. Arbeidet med skråningen nedenfor Fossli fortsatte der det slapp for 14 dager siden. Det ble også lagt på mer styrofoam over tunnelen ved Kobbarvik. På Rognmo ble det lille posthuset samt en annen bygning satt på plass og det ble jobbet med detaljering i området. Et lok ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift denne gang, de tre siste dro hjem kl. 2315.

Mer fjell og en støttemur kom på plass

Posthuset på Rognmo

Tunnelen ved Kobbarvik