4. oktober 2018

Byggekveld, med 9 medlemmer og 4 gjester innom. Det ble ikke gjort så mye bygging i løpet av kvelden, men det kan nevnes at smalsporsvingskiven ble forsøkt reparert og at det ble gjort ytterligere detaljering på anlegget.

Klubbens gamle plankestabler i resin har fått en skikkelig makeover

Ytterligere detaljering rundt Råtemyrs hus ved Sigdal