19. september 2019

Nok en byggetorsdag med godt fremmøte, 18 medlemmer og en gjest. Det ble jobbet videre med stillverk ved Fossli, fjellskrent ved Kobbarvik, landskap langs smalsporbanen og med området rundt Norsk Trekkspillretur. Det ble jobbet aktivt med å tette skjøter og overganger mellom seksjonene på Mjøndalen, og det ble koblet lys i ytterligere ett hus. Mange jernbanerelaterte skilt ble skrudd opp i lokalet. En rekke tog ble også prøvekjørt og vi fikk ryddet litt foran neste ukes kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Fjellskråningen ved Kobbarvik

Landskapsarbeider ved Mjøndalen

Landskapsbygging ved smalsporbanen

Et av mange tog som ble prøvekjørt

Et av mange jernbanerelaterte skilt

Lys i hus i Mjøndalen

Det jobbes rundt Norsk Trekkspillretur